APEL KONSTYTUCJA 3 MAJA
Dodane przez nauczyciel dnia Maj 07 2020 01:17:12

Święto Konstytucji 3 maja. To czas przeżywanej radości i dumy – czas, który łączy Nas wszystkich. 3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni.

Do historycznego wydarzenia doszło również w naszej szkole. Wypełniając zadania edukacyjne szkoły związane z wychowaniem patriotycznym naszych wychowanków, propagowania wśród uczniów postaw patriotycznych oraz kształtowania poczucia przynależności do narodu, udało nam się w niecodzienny sposób przeprowadzić apel z okazji upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Niecodzienny, bo w trudnym czasie epidemiologicznym, w czasie trwania nauki zdalnej. Z inicjatywy dyrektor szkoły S. Gruchała przy użyciu platformy online, nasza społeczność szkolna, uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele zgromadzili się na apelu przed monitorami komputerów w swoich domach.

Dzięki zaangażowaniu nauczyciela informatyki oraz uczennic klasy VI jak również  wykorzystaniu materiałów w sieci przedsięwzięcie nasze udało się zrealizować, a nawet utrwalić na poniższym filmiku.

  

źródła wykorzystanych utworów w  materiale video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://static.eluban.pl/data/articles/s4_swieto_konstytucji_3_maja_1588505127_24542.jpg