UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dodane przez nauczyciel dnia Wrzesień 02 2019 23:00:00

2 września rozpoczęlismy nowy rok szkolny. Mszę świętą inaugurującą nowy rok szkolny odprawił ks. proboszcz M. Wensierski. Następnie cała społeczność szkolna zebrała sie na boisku szkolnym na uroczystym apelu. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyr. szkoły S. Gruchała. powitała wszystkich, następnie omówiła organizację roku szkolnego, przedstawiła wychowawców klas oraz nowych nauczycieli. Samorząd szkolny, oraz grono pedagogiczne pożegnali p. W. Stoltmann, która zmieniła miejsce zatrudnienia. Samorząd szkolny w imieniu wszystkich uczniów podziękował p. W. Stoltmann za jej zaangażowanie i poświecony czas w ich dotychczasową edukację. Również nauczyciele wyrazili słowa podziękowań, za wspaniałą współpracę i koleżeństwo. Nastepnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas.