Otwarta lekcja języka kaszubskiego
Dodane przez nauczyciel dnia Maj 20 2019 19:17:40

Otwarta lekcja języka kaszubskiego

15 maja, nauczycielka języka kaszubskiego pani Wioletta Stoltmann, przeprowadziła lekcję otwartą dla uczniów klasy „O” i pierwszej oraz ich rodziców. Chodziło o to, by umożliwić, szczególnie rodzicom, szersze spojrzenie na zagadnienia związane z organizacją i realizacją nauczania języka kaszubskiego oraz przedmiotu historia i kultura Kaszubów, w naszej szkole.

Dzieci poznały literki kaszubskie,  zaśpiewały i zatańczyły jedną z zabaw kaszubskich oraz miały możliwość ubrania się w regionalny strój ludowy, należący do zespołu „Osowianka”. Na koniec otrzymały pamiątkowe zakładki do książek.

Dyrektor, pani Sylwia Gruchała Więsierska poinformowała rodziców, że nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni i tańce. Część zajęć jest realizowana w terenie, w formie wycieczek i warsztatów, co czyni proces dydaktyczny atrakcyjniejszym.