Trzymaj Formę!
Dodane przez nauczyciel dnia Kwiecień 12 2019 06:58:11

Mamy przyjemność zaprezentować nasze talerze zdrowia w ramach programu "Trzymaj Formę!"

Uczniowie z klasy V w bieżącym roku szkolnym przystąpili do programu „Trzymaj Formę!”, którego organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Zadania dla uczniów powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

To główne cele i założenia organizatorów. Każda grupa, która przystąpiła do programu, zobowiązała się zrealizować co najmniej jedno, wybrane wspólnie zadanie, metodą projektu. Metoda ta ma wspierać samodzielność uczniów, którzy podzieleni na grupy, borykają się z tym samym zadaniem. Zostaje ono dokładnie wyjaśnione na początku, po czym grupy samodzielnie przystępują do jego realizacji, mając na nie określony czas. Oczywiście uczniowie konsultują swoje pomysły z nauczycielem, który wspiera ich działania i kontroluje etapy wykonania zadania. Wspólnie wybraliśmy projekt wprowadzający do tematyki zdrowego odżywiania, mianowicie wykonanie makiety talerza zdrowia oraz portfolio, w którym miały się znaleźć dodatkowe informacje, uzupełniające i będące odniesieniem do wykonanej makiety.

Uczniowie wywiązali się z zadania wzorowo, tworząc przepiękne talerze oraz portfolia. Okazuje się, że mimo początkowego średniego entuzjazmu, spotykanie się po lekcjach w celu wykonania ciekawego i twórczego zadania sprawiło im wiele przyjemności i frajdy, a nawet przyczyniło się do integracji klasy. Brawo V klaso! Tak trzymać!