Zwycięzcy IX Regionalnego Konkursu „Poetyckie podróże po Kaszubach”
Dodane przez nauczyciel dnia Listopad 30 2018 23:00:00

Zwycięzcy IX Regionalnego Konkursu „Poetyckie podróże po Kaszubach”

30 listopada w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się IX Regionalny Konkurs „Poetyckie podróże po Kaszubach”. Jak co roku uczniowie rywalizowali  w dwóch kategoriach:  poezja własna i poezja recytowana. Na konkurs w obu kategoriach zgłosili się uczestnicy z następujących szkół: Brus, Męcikała, Kosobud, Wielkich Chełmów, Zalesia, Czyczków, Leśna,  Swornychgaci,  Kościerzyny,  Chojnic, Lipnicy i oczywiście Osowa.

Na konkurs poetycki nadeszło ponad 50 utworów napisanych w języku polskim i kaszubskim. W tym roku temat przewodni oscylował wokół jesieni i jej uroków. Nasi poeci zajęci bardzo wysokie miejsca: w kategorii język polski Marta Ossowska zajęła III miejsce,  a kaszubski wiersz o jesieni Michała Czapiewskiego zdobył I miejsce. Wyróżniono także wiersz Julii Winczewskiej.

Recytatorzy, których w obu grupach było 31,  mieli przygotować wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima, oczywiście w tłumaczeniu na język kaszubski. Tu bezkonkurencyjna okazała się Julia Winczewska zajmując I miejsce i pokonując w swojej kategorii 20 innych recytatorów.

Serdecznie gratulujemy młodym, zdolnym poetom kaszubskim, a poniżej prezentujemy ich wiersze.


Rozszerzona zawartość newsa

„Co robi jesień?”       Marta Ossowska III miejsce                                                          

Pewna pani w płaszcz odziana,

Jest Jesienią dumną zwana.

Kroczy z gracją jak królowa,

Jej korona jest tęczowa.

Po Kaszubach podróżuje,

Krzaki, drzewa koloruje.

 

Karmi wiewiórki żołędziami,

Szuka ptaków nad drzewami.

Las na zimę już gotowy…

Zwierzęta dokarmia teraz gajowy.

A barwna jesień ma skończone,

Wszystkie obowiązki zrobione.

 

Ale jeszcze jest czas na przyjemności,

Więc wypada zrobić przyjęcie i zaprosić gości:

Jelenia, jeża, lisa, sowę i sójkę,

Czaplę, mysz, dzika, wilka i wiewiórkę.

W końcu wszyscy się zjechali,

Smakołykami poczęstowali.

 

Kiedy zabawa dobiegła końca,

Jesień równo z zachodem słońca,

Opuściła kaszubski las,

Wróci…, ale kiedy będzie na nią czas!

 

„Jesénny sztrid”      Michał Czapiewski I miejsce

Jednégò dnia w kaszëbsczim lese,

Pòmión taczé zwadë niese.

„Chto z nas barżi je farwnészi

I w Rujanie nôpiãknészi !”

Mądrowałë sã drzéwiãta,

Krze, grzëbë i zwiérzãta.

Piérszô głos zabrała brzoza:

Jô jem pani pësznô, biôłô

W złotëch lëstach słùńce wòłô.

Dąbk chcôł skùńczëc chùtkò sztrid,

Mnie jeséń dôwô czerwòny kléd!

To na nas je terô spòsobny czas,

Rzékł mòdrawi gãsy grzib i na mech so sadł.

A wieszczówka z rudawim ògónã,

Mô ju zapasë na zëmã zrobiony.

Rzekła jim Bòrowô Cotka,

Co jich prawie w lese spòtka.

Czas zakùńczëc zwadë, mòji dzecë,

Bò was wszëtczich jeséń

W swòjim kòszu niese.

 

„Rodnô jeséń”  Julia Winczewska Wyróżnienie

 

W tim roku, jak wszëtczim wiadomo,

Jeséń mdze miała farwã biôłô – czerwioną.

Bò na 11 Smutana, lëdze sã szëkùją,

100 Rôczbã Samòstójnotë Pòlsczi swiãtują.

 

Chòc krze i drzéwiãta, pëszno pòfarwiony,

W złotosce i żółce przez słonuszkò rozpôloné,

To kòżdi Pòlôch i Kaszëba w sercu swòjim krëje,

Wiôlgą rëdotã i bùchã, że zjiscëłë sã nôdzeje.

 

I jù wiãcy żódna cëzô armia do Pòlsczi nie wmaszérëje,

A biôłô – czerwionô farwa 11 Smutana na całi krôj sã wëleje.