DĘBOWY ZAKĄTEK
Dodane przez nauczyciel dnia Październik 25 2018 22:38:48

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł w ramach konkursu Moja Mała Ojczyzna Fundacji - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nauczyciele, uczniowie jak również rodzice wystąpili z propozycją zagospodarowania terenu obok boiska Orlik, miejsce do odpoczynku w czasie przerw lekcyjnych i nie tylko. Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego: „Zakręceni w Przestrzeni - Pokaż Swoją Kreatywność” w formie plastycznej wyrazili swoje propozycje urządzenia tego terenu.

Dzięki poparciu i przychylności Wójta dyr. S. Gruchała i E. Plata przygotowały wniosek. Zaplanowano docelowo stworzenie i urządzenie placu rekreacyjno - sprawnościowego - DĘBOWY ZAKĄTEK.

Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci ze środków dotacji oraz zaangażowanie lokalnej społeczności i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i organizacji do prac wykończeniowych (sadzenie roślin, malowanie itp.). Realizacji projektu 07.01.2019 do 15.07.2019.

Zdjęcia naszego pustego placu oraz prace uczniów w ramach projektu edukacyjnego: „Zakręceni w Przestrzeni - Pokaż Swoją Kreatywność”